wtorek, 3 maja 2011

OACI i prom kosmiczny / OACI and space shuttle

Na 35 rocznicę OACI (Organisation de l'aviation civile internationale, Organización de Aviación Civil International / Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI), Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, International Civil Aviation Organization (ICAO), Международная организация гражданской авиации (ИКАО)), a 75 lotnictwa cywilnego w ogóle, 24 IV 1979 roku Paragwaj wypuścił serię znaczków z kilkoma najważniejszymi statkami powietrznymi. USA były reprezentowane poza Boeingiem 707 przez prom kosmiczny osadzony na grzbiecie jumbo jeta. Ponieważ znaczek wyszedł w 1979 roku, a wahadłowiec jest przytwierdzony do samolotu nośnego, można przypuszczać, że jest to prom Enterprise.
Hiszpański napis głosił:
"El space-shuttle tiene previsto un viaje de ida y vuelta a la orbita terrestre y otro a la plataforma espacial para 1980"
"Przewiduje się, że prom kosmiczny wykona loty w obie strony na orbitę ziemską i kolejny na stację kosmiczną w 1980."
Rzeczywiście planowano połączenie promu z amerykańską stacją kosmiczną Skylab, niestety wahadłowiec poleciał w kosmos dopiero w 1981 roku, natomiast stacja spłonęła w atmosferze jeszcze 1979 roku, w skutek rożnych zdarzeń, wiatrów słonecznych spychających ją na niższą orbitę, oraz braku odpowiednio dużych rakiet, mogących wynieść na orbitę statek holujący. NASA w tym czasie oddała je wszystkie do muzeów.

On 35th anniversary of ICAO (Organisation de l'aviation civile internationale, Organización de Aviación Civil International / Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI), Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, International Civil Aviation Organization (ICAO), Международная организация гражданской авиации (ИКАО)) and 75th of civil aviation, 24 IV 1979 Paraguay issued a serie of stamps with few major air crafts. The US were represented aside from Boeing 707 by the space shuttle mounted on a back of a jumbo jet. Because stamp was issued in 1979 and the shuttle is flying on a carrier plane, one could assume that this is the Enterprise space shuttle.
The writing in Spanish said:
"El space-shuttle tiene previsto un viaje de ida y vuelta a la orbita terrestre y otro a la plataforma espacial para 1980"
"It is predicted that the space-shuttle will do a roundtrip to the earth orbit and another one to the space station in 1980."
It was planned to dock shuttle to american space station Skylab, unfortunately space shuttle flew in 1981, while the station burn in atmosphere back in 1979 due to few events, solar winds, pushing it to low orbit, and lack of heavy rockets to fly a tug ship. NASA at the time gave them all to museums.Space-shuttle, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay air mail, 10 guaraní

Reszta bloku znajduje się tutaj.
The rest of the block can be found here.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz